naar welkomstpagina
Zorgboerderij De Meeshoeve
Strijpdreef 6
4751 SV, Oud Gastel

Doelgroepen

Op de Meeshoeve kunnen verschillende doelgroepen deelnemen aan de dagactiviteiten nl. :


Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking

(Amarant)

De activiteiten op het bedrijf worden zoveel mogelijk aangepast aan de deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele wensen en mogelijkheden. Activiteiten zijn o.a. dieren voeren, paarden en ezeltjes borstelen, dieren knuffelen, paard rijden, eieren rapen, planten en oogsten van groenten en bloemen, paadjes vegen. Maar ook het genieten van de dieren en gewoon het buiten zijn behoordt tot de mogelijkheden. 

Dit alles onder professionele begeleiding vanuit Amarant.

Voor inlichtingen: tel. 0165-320359 of: 06-13321232

 

Dagbehandeling en dagverzorging voor ouderen
(Surplus)

Dagbehandeling is bedoeld voor thuiswonende ouderen die extra ondersteuning willen, omdat ze bijv. door geheugenproblemen minder goed zelfstandig functioneren. Behalve activiteiten vindt er ook behandeling plaats zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie etc.

Dagverzorging is bedoeld voor thuiswonende ouderen die overdag behoefte hebben aan verzorging of begeleiding, bijv. vanwege verminderde zelfredzaamheid of een zintuigelijke handicap.

Ouderen kunnen elkaar ontmoeten  en deelnemen aan activiteiten, individueel of in een groep. Bijv. samen koken en eten, ontspannen en bewegen of buiten wat bezig zijn.

De zorgboerderij biedt als extra de rust en ruimte, de dieren en de natuur waarvan men volop kan genieten. Waar u heerlijk kunt wandelen op de (rolstoelvriendelijke) wandelpaden of bezig zijn in de moestuin en nog veel meer. Alles natuurlijk in uw eigen tempo. Niets moet, alles mag.

Dit alles onder deskundige begeleiding. Wilt u meer weten? Bel dan naar de leidinggevende : tel. 0165-31 31 00

Voor meer informatie, zie ook: http://www.dementiezorg.nl/

 

Dagopvang voor mensen met Parkinson

( Surplus )

Mensen met Parkinson worden in een aparte groep opgevangen en begeleid door deskundigen. Mensen met Parkinson hebben veel baat bij een rustige omgeving en een vast dagritme, wat ze vinden op de Meeshoeve. Ze mogen zelf bepalen wat ze doen, zoals wandelen in de tuin, genieten van de dieren en de natuur op de boerderij of binnen bijv. een beetje lezen of puzzelen, of andere activiteiten Ook wordt er o.a.fysiotherapie en logopedie gegeven. Een bijkomend voordeel van de dagopvang is dat de mantelzorgers ontlast worden.

voor verdere informatie: tel. 0165-310281